Anyasági támogatás

Jogosult anyasági támogatásra:

·         az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született),

·         az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő  hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

·         a gyám, ha a gyermek a születését követően  hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül. 

Az anyasági támogatási iránti igény érvényesítése:

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása a Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik, illetve szükséges mellé az anyasági igazolás.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

 

Családi pótlék

Jogosult:

·         a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

·         a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,

·         az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

·         a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,

·         akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték

·         a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban nevelt,

·         a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok:

A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelő eseti gondnok, valamint a szociális intézmény vezetője a családi pótlék megállapítása iránti kérelmet „Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén" elnevezésű nyomtatványon, a családi pótlékra saját jogon jogosult személynek a „Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon, míg az előző két körbe nem tartozó személynek a „Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

Kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával, a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványnak a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával kell igazolni.

 

Gyermekgondozási segély (GYES)

Gyermekgondozási segélyre jogosult:

Nincs munkaviszonyhoz kötve, alanyi jogon jár:

A szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

a) gyermek 3. életévének betöltéséig, 2010. április 30. után született gyermek esetében a gyermek 2. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

A nagyszülő gyermekgondozási segélyre való jogosultsága

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek

  • az első életévét betöltötte, továbbá
  • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
  • szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével.

Gyermekgondozási segély mellett végezhető kereső tevékenység

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt - kereső tevékenységet

  • a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját,
  • a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat.

A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek három éves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Gyermekgondozási segély iránti igény érvényesítése

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igény benyújtása szülő esetén a Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" című formanyomtatvány, nagyszülő esetén a „Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik.

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra jogosult:

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  Amennyiben a legfiatalabb gyermek 2010. április 30-át követően született, a támogatás a legfiatalabb gyermek 2. életévének betöltésétől jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Gyermeknevelési támogatás iránti igény érvényesítése:

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik.

 

Terhességi – gyermekágyi segély

Munkaviszonyhoz kötött, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Szülési szabadság időtartamára (168 nap) jár.

Megállapítható: 28 nappal a szülés várható időpontja előtt.

Igény esetén szükséges iratok:

·         foglalkoztatói igazolás

·         igénybejelentő – egyéni vállalkozó esetén

·         születési anyakönyvi kivonat másolata

·         gyás nyilatkozat

·         amennyiben szülés várható ideje előtt kérik az ellátást, akkor kell az orvosi igazolás a terhesállományba vételről, vagy a terhes kiskönyv fénymásolata a szülés várható idejéről

 

Gyermekgondozási díj (GYED)

Munkaviszonyhoz kötött, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Jogosult:

·         vér szerinti szülő

·         szülővel együtt élő házastárs

·         örökbefogadó szülő

·         gyám

Időtartama:

Legkorábban a terhességi – gyermekágyi segély időtartamának lejáratát követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Igény esetén szükséges iratok:

·         foglalkoztatói igazolás

·         igénybejelentő – egyéni vállalkozó esetén

·         születési anyakönyvi kivonat másolata

·         magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

 

 

Táppénz

Táppénzre jogosult, aki:

·         a biztosítás fennállása alatt, vagy

·         a biztosítás megszünését követő első, második vagy harmadik napon

KERESŐKÉPTELENNÉ (terhessége, ill. szülés miatt nem tudja a munkáját ellátni) válik.

Időtartama:

·         biztosítási jogviszony fennállása alatt 1 éven át (feltéve, hogy volt 1 év folyamatos biztosításban töltött ideje)

·         biztosítási jogviszony megszűnését követően 30 napon át (passzív)

·         gyermek életkora < 1 év, szoptatása. ill. ápolása címén a gyermek egy éves koráig (ha nincs terhességi-gyermekágyi segély)

·         gyermek 12 éves koráig – életkortól függően 14-84 naptári nap

 

A táppénz összege legalább 2 év folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem 60%-a, ennél rövidebb biztosítási idő és fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezés esetén 50%.

 

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu